Hoppa till innehåll

Frågor och svar om fakturor

Vad ingår i medlemsavgiften?
Vad ingår i avgiften för kajakplats?
Vad ingår i avgiften för segelkanot?
Varför får jag flera fakturor?
Vilka betalningsalternativ finns?
Hur hanteras inarbetad arbetsplikt?
Fakturaexempel


Vad ingår i medlemsavgiften?

Avgiften som anges på fakturan består av medlemsavgiften, avgift för arbetsplikt på 500kr samt en avgift till Svenska Kanotförbundet på 75kr. Inarbetad arbetsplikt dras ifrån längst ner på fakturan.

Exempel:

Vuxenmedlemskap
Medlemsavgift: 600kr
Avgift arbetsplikt: 500kr
Förbundsavgift: 75kr
Totalt: 1175kr

Familjemedlemskap
Medlemsavgift: 1200kr
Avgift arbetsplikt: 500kr
Förbundsavgift: 75kr
Totalt: 1775kr


Vad ingår i avgiften för kajakplats?

Avgiften som anges på fakturan består av avgift för kajakplats samt eventuell avgift för arbetsplikt. För detaljer om avgifter och arbetsplikter se medlemsavgifter. Inarbetad arbetsplikt dras ifrån längst ner på fakturan.

Exempel:

Året-runt-plats inne
Avgift kajakplats: 550kr
Avgift arbetsplikt: 500kr
Totalt: 1050kr

Året-runt-plats ute
Avgift kajakplats: 450kr
Avgift arbetsplikt: 500kr
Totalt: 950kr


Vad ingår i avgiften för segelkanot?

Avgiften som anges på fakturan består av avgift för segelkanot samt eventuell avgift för arbetsplikt. För detaljer om avgifter och arbetsplikter se medlemsavgifter. Inarbetad arbetsplikt dras ifrån längst ner på fakturan.

Exempel:

Året-runt-B-kanot
Avgift segelkanot: 550kr
Avgift arbetsplikt: 500kr
Totalt: 1050kr

D-kanot
Avgift segelkanot: 1300kr
Avgift arbetsplikt: 1000kr
Totalt: 2300kr


Varför får jag flera fakturor?

Systemet kan samfakturera medlemsavgift och ytterligare en avgift. Det innebär att om du t.ex. har en kajakplats och ingen annan årsavgift kommer medlemsavgiften och avgiften för kajakplats på samma faktura.

Om du har mer än en avgift utöver ditt medlemskap, t.ex. kajakplats och skåp, kommer den första att samfaktureras och övriga på en separat faktura.


Vilka betalningsalternativ finns?

Fakturan kan betalas via bankgiro eller Swish.

Vid betalning via bankgiro är det viktigt att ange det OCR nummer som finns på fakturan. På fakturan finns även en QR-kod som underlättar betalning via bankernas mobila appar.

För att betala via Swish klicka på den stora gröna knappen ”Betala online” som finns i fakturamailet. Innan betalningen kan utföras behöver villkoren för vårt medlems- och faktureringssystem KanslietOnline godkännas.

På grund av den relativt höga avgiften har vi valt att inte aktivera kortbetalning.


Hur hanteras inarbetad arbetsplikt?

Inarbetad arbetsplikt dras av längst ner på fakturan. Avdraget för inarbetad arbetsplikt sker i vissa fall inte på samma faktura som där kostnaden för arbetsplikten läggs på.


Fakturaexempel

Vuxenmedlem med inarbetad arbetsplikt.

Vuxenmedlem med kajakplats och inarbetade arbetsplikter.