Hoppa till innehåll

Medlemsavgifter

Nuvarande medlems- och båtavgifter samt arbetsplikter:

Som ny medlem blir den totala avgiften 2075,- de avgifter du betalar som ny medlem är: inträdesavgift på 600,- en medlemsavgift, en arbetsplikt, nyckeldeposition samt förbundsavgift.

För mer information om våra fakturor se Frågor och svar om fakturor.

Inträdesavgift600:-
Medlemsavgift vuxen        600:-+arb.plikt**
Medlemsavgift junior         300:- 
Medlemsavgift familj          1200:-+arb.plikt**
Stödmedlem250:-
Förbundsavgift*                  75:- 
Nyckeldeposition                       300:- 
Skåpavgift100:-

Arbetsplikt                         500:- 

Kajak***                                   550:-+arb.plikt**
Sommarplats kajak400:-

A-kanot                                  0:- 
B-kanot                                  550:-  +arb.plikt**
C, IC                                       1000:-  +2x arb.plikt**
D, E                                        1300:-+2x arb.plikt**
Jakt                                        1700:-+2x arb.plikt**
         
 
Valö per natt                          75:- 
Valö bokningsbar sommarvecka   750:-

*Obligatorisk avgift till Svenska Kanotförbundet. Gäller alla aktiva.
** Inarbetade arbetsplikter dras av från följande års arbetsplikt. En arbetsplikt är 8 tim.
*** Mer information om avgifter för kajakplatser finns här.

Ideell förening

Vårskurning av segelhallen.

 GKF är en helt ideell förening ansluten till Riksidrottsförbundet och har cirka 700 medlemmar. De flesta av våra medlemmar är aktiva medlemmar som i större eller mindre omfattning ägnar sig åt paddling eller segling. Klubbhuset på Saltholmen är vår samlingsplats och huvudanläggning. Denna anläggning, som påbörjades 1911 och där föreningen har funnits sedan 1914 är till stora delar byggnadsminnes-förklarad.

Valö är vår uthamn dit man kan paddla eller segla och även sova över. Förutom att många medlemmar har sina kajaker och segelkanoter liggande på föreningen har vi varje år massvis av aktiviteter.

De flesta av våra aktiviteter finns med i årets program som skickas till våra medlemmar. Denna information läggs också ut på vår hemsida.

Eftersom våra anläggningar är ganska omfattande har de också ett ständigt behov av underhåll och tillsyn.

Då hela föreningens verksamhet bygger på ideell grund och är beroende av varje medlems insats så finns det stora möjligheter att dra sitt eget “strå till stacken”. Du som är ny medlem, fundera på vad du har för kompetens och var du vill hjälpa till.  Vi har ett antal olika kommittéer som arbetar med olika delar av föreningens aktiviteter.

Saltholmskommittén och Valökommittén arbetar intensivt med att hålla våra anläggningar i gott skick. Där behövs insatser på de helger som planeras för arbete (se i programmet på hemsidan och anslagstavlan på GKF) men även mellan dessa tillfällen finns stora möjlighet att göra en insats. Det kan vara att tjära fasader och bryggor, skrapa, måla och reparera eller andra uppgifter. De som är ansvariga för kommittéerna vet vad som behöver göras och vad de vill att vi skall göra.

Har du en hantverkskompetens kan det finnas specialuppgifter för dig! Vi har också kommittéer som arbetar med paddling, segling, ungdomsverksamhet och festordnande så det är bara att välja var man vill aktivera sig. Föreningen behöver era insatser för att vi skall kunna fortsätta att vara en väl fungerande förening med fina anläggningar.