Hoppa till innehåll

Paddling

Passage av Donsöhuvud i bleket.

På GKF finns en aktiv paddelsektion. Varje år tar vi fram ett omfattande paddelprogram för vår-, sommar-, höst- och vinterpaddlingar i Göteborgs vackraste omgivningar. Verksamheten omfattar torsdagspaddlingar på kvällar i skärgården runt Saltholmen, mareldsturer, dags- och helgturer i Göteborgstrakten och Bohuslän, utbildning och träning i paddling, turteknik, säkerhet och annat.

Varje sommar i månadsskiftet juni–juli arrangerar vi en mycket uppskattad kajakträff på vår uthamn Valö, söder om Vrångö, med samordnad paddling, kajaksnack och grillning i solnedgången. Till denna träff välkomnar vi alla havspaddlare, oavsett eventuell klubbtillhörighet. Ingen föranmälan, inga avgifter.

Valöträffen
Paus på Yttre Tistlarna.

Under vintern ordnar vi dessutom bassängträningar, bild- och filmkvällar, föredrag, studiebesök och annat roligt vi kommer på eller blir tipsade om.

För aktiva paddlare finns ett antal kajakplatser inomhus i kajakhallen. (På grund av det stora intresset för paddling har vi nu en relativt lång väntetid för att få en fast kajakplats.) Under sommaren finns det dock ett sextiotal extra platser som medlemmar utan kajakplats kan ansöka om årligen. Läs mer om detta under Kajakplatser.

För att underlätta transport av kajakerna i och ur vattnet vid flytbryggan finns det kärror att låna. Det är dock bara ett tiotal meter från kajakhallen, eller parkeringen, till vattnet.

Vi har även en kajaktrailer med plats för bortåt 20 kajaker som vi använder för att åka och paddla tillsammans på andra ställen. Den kan medlemmar låna för sina egna turer, och spara många mil med flera bilar.

Vi har utrymmen där du kan bygga din egen drömkajak eller fixa din befintliga om något skulle gå sönder. Föreningen har dessutom några lånekajaker som medlemmar kan låna om de vill ta med en kompis på en tur. GKF har för närvarande ingen direkt tävlingsverksamhet inom paddling.

I föreningen delas årligen ut ett antal priser för insatser inom paddling.

Tänk på att all paddling sker under eget ansvar och på egen risk.