Hoppa till innehåll

K-märkning

Sen några år tillbaks k-märker Sjöhistoriska museet fritidsbåtar. Genom K-märkningen vill man att kulturhistoriskt intressanta båtar ska uppmärksammas. Syftet är att öka kunskapen om dem och att båtarna på så sätt ges bättre förutsättningar att bevaras.

På GKF finns det många kulturhistoriskt intressanta segelkanoter, de äldsta byggda i början av 1920-talet. Många av segelkanoterna på föreningen är välbevarade och har inte förändrats speciellt mycket. Det finns också många som har ritningar på sina kanoter. Vissa är typritningar där det byggts hela serier av samma sort, detta gäller särskilt C-, D- och E-kanoter. Vissa är unika byggen, detta gäller de flesta jakterna. Många av D-kanoterna och några jakter är byggda med dukade skrov, vilket är ganska speciellt för kanoter. Tack vare att vi kan stå inomhus vintertid är de välbevarade och någon har enligt utsago inte dukats om sen de byggdes på 1920-talet.

Segelkanoter är inte så välkända i allmänhet, så K-märkning kan vara ett sätt att sprida lite kunskap om våra fina gamla segelkanoter. Det skulle vara roligt om fler sökte K-märkning för sina kanoter. Är kanoten välbevarad, byggd senast 1965 och har kvar sin ursprungla layout och master finns det goda chanser att få K-märkning. Nya beslag, segel och småändringar, som gjorts för att båten skall vara brukbar, verkar inte spela så stor roll.

Blankett för ansökan om K-märkning finns här.

På GKF finns det hittills tre segelkanoter som har blivit K-märkta.

Demon, D85. D-kanot av modell Kulten, byggd 1935 i Solna.
Vann flertalet SM på 30- 0ch 40-talen.
Kom till GKF från Stockholm i slutet på 80-talet.

Hättan, D121. D-kanot byggd 1921 på Götaverken.
En av föreningens äldsta kanoter.
Har legat på GKF hela tiden.

Gitana, Jakt nr 5. Byggd 1940 på Sjötorps varv i Vänern.
Kom till GKF 1947.

Under fliken GKF:s flotta på hemsidan finns det mer information om dessa segelkanoter och om alla andra segelkanoter som ligger på föreningen.

En lista över alla K-märkta fritidsbåtar finns på Sjöhistoriska Museets hemsida.