Hoppa till innehåll

Kanottyper


Introduktion

A-kanot | B-kanot | C-kanot | D-kanot | E-kanot | IC-kanot | Kanotjakt

En segelkanot definieras i grunden som en mindre centerbordsbåt med spetsig för- och akterstäv, det vill säga den är spetsig både fram och bak precis som en paddelkanot.

Inom den svenska kanotseglingen finns i en mängd olika klasser, från de minsta juniorbåtarna A-kanot och B-kanot till långfärdsegelare som C-kanot, D-kanot och E-kanot och extrema kappseglingsbåtar som IC-kanot. IC-kanot är en internationell klass, de övriga A- till E-, är specifikt svenska klasser. Kanotjakt är ingen formell kappseglingsklass, utan är större kanoter som uppfyller de grundläggande kraven på en segelkanot, men som inte har några begränsande måttregler. 

IC, A-kanot och B-kanot är entypsklasser där storlek, form och segelsättning är styrda i detalj enligt regeln. Alla båtar i samma klass ser därför likadana ut. På senare år har IC-regeln genomgått en del förändringar och nya varianter av IC-kanoten har tillkommit. AC-kanoten  är t.ex. en IC med genacker.

Kanoter avsedda för långfärd och kappsegling indelas i konstruktionsklasser: C-, D- och E-kanot, där C-kanot är minst. Enligt regeln skall dessa kanoter vara en heldäckad farkost, utan akterspegel, försedd med uppdragbart centerbord och roder. Dessutom föreskriver regeln att den skall vara campingbar. I övrigt består reglen av begränsande max- och min-mått. Segelsättningen är fri, om man håller sig inom maxgränserna. Det innebär att det finns både en- och tvåmastade C-, D- och E-kanoter och flera olika riggvarianter – sluprigg, kanotrigg och ketchrigg är de vanligaste.

Klassreglerna för konstruktionsklasserna har justerats genom åren, även om maxlängd, maxbredd och maximal segelyta fortfarande är desamma. Detta har medfört att kanoternas form och egenskaper varierar beroende på när den är byggd.


A-kanot

A-kanoten är perfekt som avancerad juniorbåt för 10-14-åringar och har mycket att ge för den som vill kappsegla. Den är den snabbaste båten i sin storleksklass och har många trimnings­möjligheter. Krängbrädor gör att även lättare personer kan kränga upp A-kanoten. Pojkar och flickor seglar därför i samma klass.

Eftersom A-kanoten har stora flyttankar och tät sittbrunn flyter den som en kork om du skulle råka välta. A-kanotens rigg och seglingsegenskaper stämmer väl överens med känslan hos större jollar. För dig som siktar in dig på att segla t.ex. B-kanot, E-jolle eller Laser längre fram är den därför en utmärkt båt att fortsätta med efter Optimisten. Rätt skotad och trimmad kommer A-kanoten lätt upp i planing och du får samma fartkänsla som i en stor jolle.

A-kanoten konstruerades 1975 av Nils-Göran Bennich-Björkman. Den lämpar sig utmärkt för att bygga själv.

Fakta om A-kanoten
 • Längd: 3 m
 • Bredd: 1 m
 • Totaltvikt: ca 40 kg
 • Skrovvikt: min 32 kg
 • Segelyta: 4 m2
 • Ålder: 10-14 år (max ca. 50 kg och ca. 165 cm lång)

B-kanot

B-kanoten är en liten segeljolle som passar för ungdomar 14 år och uppåt. B-kanoten klassas som segelkanot då den har en akterstäv såväl som förstäv, samt att den har ett upp- och nedfällbart centerbord.

B-kanoten har liknande seglingsegenskaper som tex. E-jollen. Det som gör segling med B-kanot spännande är deras hängbrädor, som låter seglaren placera sig själv över vattnet flera decimeter utanför det egentliga däcket på båten. Detta ger en hävstångseffekt, så även en lätt seglare klarar av att parera relativt hårda vindar, därför särskiljs inte könen vid kappseglingar.

Då båten både är lätt och har gott om packutrymme funkar den bra som färdseglingsbåt för korta till medellånga turer.

Varje år arrangeras SM i kanotsegling, och då är B-kanot oftast en stor klass.

B-kanoten konstruerades 1968 av Nils-Göran Bennich-Björkman och lämpar sig utmärkt för att bygga själv. 

Fakta om B-kanoten
 • Längd: 4 m
 • Bredd: 1,3 m
 • Totalvikt: 65 kg
 • Skrovvikt: 54 kg
 • Segelyta: 8 m2
 • Ålder: 14-19 år (vikt 45-70 kg)

C-kanot

Regeln beskriver i kort sammanfattning C-kanoten som en campingbar, heldäckad farkost, utan akterspegel som är försedd med uppdragbart centerbord och roder.

C-kanoten är den lättare och lite kompaktare kanoten bland de nationella segelkanoterna. Den erbjuder mycket ”direkt seglingskänsla” samtidigt som det finns goda stuvutrymmen för tursegling. Segelföringen är fri och därför används de flesta typer så som kanot- ketch och sluprigg. Kappseglandet i klassen sker på en mycket trevlig nivå med nya och äldre kanoter. Även om det är en viss skillnad på kanoterna hittar man alltid någon kollega att tampas och jämföra sin framfart med.

Under 50- och 60-talen var C-kanoten utan jämförelse den största klassen på kappseglingsbanorna runt om i landet. På senare år  och det har byggts och konstruerats flera nya C-kanoter runt om i landet och många gamla C-kanotseglare har återvänt till klassen. C-kanot seglas flitigast i Karlstad och Stockholmsområdet men även på Göteborgs Kanotförening har antalet C-kanoter ökat på senare tid. Nya segelkanoter självbyggs både i plast och trä.

Lista med C-kanoter på GKF

Dimensioner och vikt:
 • Längd: 4,85 – 5,2 meter
 • Bredd: 1,3 – 1,5 meter
 • Vikt: min 80 kg (exkl. segel)
 • Segelyta: max 10.00 m²

Reglerna i sin helhet kan du hitta på kanotförbundets hemsida www.kanot.com under kanotsegling.


D-kanot

Regeln beskriver i kort sammanfattning D-kanoten som en campingbar, heldäckad farkost, utan akterspegel som är försedd med uppdragbart centerbord och roder. D-kanoten är den tyngsta av segelkanoterna och är barlastad för att vara lite stabilare och självrätande vid alltför svår krängning. Segelföringen är fri – de flesta är slupriggade, men även ketch- och kanotrigg förekommer. Den kan byggas i  kravell (dukad eller odukad), plywood eller gjutas i plast.

D-kanoten är mest populär på västkusten, eftersom den med sitt slanka skrov och goda stabilitet trivs utmärkt på öppnare vatten med havssjö och lite kraftigare vindar. De flesta D-kanoterna samlas på Göteborgs Kanotförening där klubbkappseglingar, DM och med jämna mellanrum även SM anordnas.

Den är även den äldsta klassen av C-, D- och E-kanoter. D-kanotklassen kom till 1921 och de flesta av de idag seglande kanoterna byggdes på 30-, 40- och 50-talet och är alltså till åren komna. Men på senare år har klassen fått ett pånyttfött intresse och flera nybyggen har kommit till. Regeln har dessutom modifierats för att tydligt skilja D-kanoten från E-kanoten.

 D-kanoten är perfekt för kanot-camping. Med uppfällbart roder och centerbord tar man sig in i de flesta skyddade och mysiga vikar. Med uppdraget centerbord är dess djupgående cirka 20 cm.  Den invändiga skrovhöjden är något högre och med hjälp av ett enkelt riggat sittbrunnstält får man utmärkta kojplatser, på durken, och gott om stuvutrymme.

Lista med D-kanoter på GKF

Dimensioner och vikt:
 • Längd: 5,5 – 6,0 meter
 • Bredd: 1,20 – 1,50 meter
 • Vikt: min 360 kg (inkl. barlast)
 • Vikt barlast: min 150 kg
 • Segelyta: max 13,00 m²

Reglerna i sin helhet kan du hitta på kanotförbundets hemsida www.kanot.com under kanotsegling.


E-kanot

Regeln beskriver i kort sammanfattning E-kanoten som en heldäckad farkost, utan akterspegel och försedd med uppdragbart centerbord och roder, som är campingbar. E-kanoten har ingen barlast.

E-kanoten är med sin höga rigg och ringa vikt en utmaning att segla, en riktig adrenalinkick! Det långa skrovet med sin långa vattenlinje borgar för utmärkta fartegenskaper, samtidigt som det skapar en fin långfärdsbåt med bra stuvutrymmen. Med centerbordet uppdraget når man delar av skärgården som är få förunnade.

Lista med E-kanoter på GKF

Dimensioner och vikt:
 • Längd: 5,5 – 6,0 meter
 • Bredd: 1,50 – 1,75 meter
 • Vikt: min 130 kg
 • Segelyta: max 13,00 m²

Reglerna i sin helhet kan du hitta på kanotförbundets hemsida www.kanot.com under kanotsegling.


IC-kanot

Det är den snabbaste segelkanoten och är en enmans, entypsbåt. Klassen seglar VM vart tredje år. GKF har fostrat flera världsmästare i klassen.

IC-kanoten är kanotseglingens ”Formula 1”. Att segla IC är en mycket speciell upplevelse. IC-kanoten har en direktverkande roderkänsla, tar bra höjd och kommer upp i hisnande fart. Utmärkande för IC-kanoten är den så kallade slajden, en flyttbar krängbräda som skjuts ut på lovartsidan och där man sitter/ligger upp till 1,5 m utanför båtskrovet. Man sköter allt själv; fock, storsegel och roder och når ibland en fart på 15-20 knop 

IC-kanot regeln
IC-regeln har genomgått en förnyelseprocess de senaste åren. Spinnakern har tillkommit i AC-klassen (som fortsättningsvis även kommer att baseras på One Design skrovet). Efter en testperiod, som kulminerade på VM 2008, har det seglats ett antal nya konstruktioner baserade på en ny konstruktionsregel som antogs av Internationella Kanotförbundet i januari 2009. Den nya regeln öppnar skrovutformningen, men har samma ramar för riggen som tidigare. Den stora skillnaden ligger i att minimum-vikten har sänkts från 83,5 kg till 50 kg och minimum-bredden är nu 750 mm istället för 1020 mm. Skrovlängden är fortfarande max 5,2 meter men i övrig utformning fri.

Dimensioner och vikt (äldre IC-regel):
 • Längd: 5,2 meter
 • Bredd: 1,0 meter
 • Vikt: min 83,5 kg (exkl. segel)
 • Segelyta: max 10.00 m²

Reglerna i sin helhet och information om vad som händer med IC-regeln kan du hitta på kanotförbundets hemsida www.kanot.com under kanotsegling.  


Kanotjakt

Kanotjakter är större och tyngre än övriga segelkanoter och mäter inte in som D-kanot. Den har aldrig reglerats i en kappseglingsklass men uppfyller de grundläggande kraven för segelkanoter: spetsig för och akter, uppdragbart roder och centerbord.

Kanotjakterna är stabilare, rymligare och mer bekvämt utrustade än de mindre kanoterna. De passar därför utmärkt för familjesegling, men har ändå segelkanotens fördelar med uppdragbart centerbord och roder som gör skärgården oändligt mycket större. Kanotjakter finns framförallt på västkusten och kappseglas flitigt på GKF.

Lista med Kanotjakter på GKF