Hoppa till innehåll

Kappsegling

Start

Startsignaler
 5 Minuter innan start – 1 signal
 4 Minuter innan start – 1 signal
 1 Minut innan start – 2 signaler
 0 Minut innan start – 1 signal

Startsignalen är också 5 min signal för nästa startgrupp.

Vid 5 och 4 minuters signalen  hålls numret upp på vilken startgrupp det gäller.

Vid 1 minuters signalen hålls Med eller Mot skylten upp

Start 1. kl. 19.00
Gamla D-kanoter och Gamla E-kanoter, Gamla jakter, Gamla C-kanoter, Ungdomar A och B

Start 2. 19.05
Övriga Jakter

Start 3. 19.10
Nya D-kanoter, Nya C-kanoter, Nya E-kanoter, IC-kanoter.

Vid hård vind.
Vi startar inte en segling om medelvinden är över 9 m/s och byvinden är över 11 m/s. Det är dock upp till varje rorsman att avgöra om han/hon vill starta eller ej. Startar seglingen och vi tvingas bryta utgår seglingen ur programmet. Beslutet fattas med information från mätarna på Torshamnen samt Måvholmsbådan klockan 18:30

Bana
Start och mål mellan den röda bojen utanför vår bryggnock och I-bryggan, enslinjen markerad med gula streck på I-bryggan.

Runda ”Ballongpricken” mellan Jonsholmen och Eskilsholmen, röd-svart pinne, därefter Rödskärsbådan, gul-svart pinne och sedan dyktalben, grön pinne mål. Banan seglas med eller motsols beroende på vindriktning, detta bestäms innan start. Det finns en inplastad lapp med MED/MOT som hålls upp vid staren. Det finns även en ny boj utanför Fiskebäck och möjlighet att köra banor där den ingår.
 
Antal varv bestäms enl gammal modell. Klassledaren bestämmer ihop med följebåtsförare om det skall seglas 1, 2, eller maximalt tre varv. Om klassledaren har nått den tredje rundningspricken innan kl. 20.00 seglas ytterligare ett varv.

Övrigt
Följebåtsförare har en mycket viktig funktion för att upprätthålla säkerheten . Vi kommer i år att utrusta en plastlåda med mobiltelefon 0727-075696, instruktioner, skyltar för att beskriva seglingsriktning osv.

Denna låda skall placeras på känd plats. Följebåtsföraren skall vara ute i god tid för att eventuellt hinna att  tanka innan start. Båten skall ligga på startklar vid bryggan för att man snabbt skall komma ut till banan efter sista start. Följebåten får ej lämna banområdet förän all båtar kommit in i hamnområdet. Om möjligt skall vi vara två i båten.

Om man uteblir från följebåtsplikten utan att meddela sig kommer poängavdrag att göras.

Seglingskomittén skickar ut påminnelse till följebåtsförare.

Ytterligare en följebåt är bemannad med föräldrar vid de två speciella ungdomstisdagarna. (Alltid vid A-kanoter)
Ta med klocka med sekundvisare, tuta och MED/MOT-skylen (finns i köket) till bryggan. Även megafon kan vara bra att ha.
OBS! Säkerställ att A- och B-kanotisterna har koll på startrutiner och bana.

1. Regler. Kappseglingar genomföres i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna 2009-2012 (KSR), ICF/Kanotförbundets kanotseglingsregler , appendix S1 i KSR(Svenska seglarförbundets standard seglingsföreskrifter.) samt nedanstående förändringar ,tillägg och förtydligande. Numreringen av punkterna i GKF standard seglingsföreskrifter följer appendix S1.

2. Villkor för att deltaga. Tävlande skall inneha Svenska Kanotförbundets licens. Vara anmäld till tävling enligt inbjudan.

3. Information till deltagarna. Information till tävlande finns på seglings kommitténs anslagstavla i köket på GKF.

4. Ändringar i seglingsföreskrifter. GKF.s seglingskommitté kan ändra eller göra tillägg i dessa föreskrifter genom information till deltagare och anslag på anslagstavla. Samt med kompletterande seglingsföreskrifter för enskilda tävlingar.

5. Signaler visade på land. Se appendix S1

6. Tidsprogram. Se GKF.s program / inbjudning samt anslagstavla.

7. Gruppindelning. Kanotseglings klasser sanktionerade från Svenska Kanotförbundet. Samt Kanotjakter.

Klassflaggor.

Då klass flaggor används gäller:

A-kanot     Flagga A.

B-kanot     Flagga B.

C-kanot     Flagga F.

IC-kanot    Flagga C.

D-kanot     Flagga D.

E-kanot     Flagga E.

Jakt            Flagga G.

8. Kappseglingområde. Se anslagstavla.

Tisdagsseglingarna på vattnet utanför Hinsholmskilen.

9. Bana. Se anslagstavla eller kompletterande seglingsföreskrifter för enskilda tävlingar. Principen ”lagd bana ligger” tillämpas. Tisdagsseglingarna går enligt medsols eller motsols på triangel bana: Medsols bana: Grönprick väst inseglingen till Fiskebäck – Gulsvart Väst prick syd Skifteskär – Rödsvart ”Ballongpricken” ost Eskilsholmen. Motsols bana: Rödsvart ”Ballongpricken” ost Eskilsholmen – Gulsvart Väst prick syd Skifteskär – Grönprick väst inseglingen till Fiskebäck. Riktningen bestäms av ”av Valters vind diagram” Skylt på bryggnocken anger Med alternativt Mot.

Startgrupp 1 seglar, 1 varv för A-kanot och B-kanot 3 varv (När antingen Grönprick väst inseglingen till Fiskebäck eller Rödsvart ”Ballongpricken” ost Eskilsholmen passerass för 1a eller 2a gången seglar man mot mållinjen.)

Startgrupp 2 och 3 seglar 3 varv (När antingen Grönprick väst inseglingen till Fiskebäck eller Rödsvart ”Ballongpricken” ost Eskilsholmen passerass för 3dje gången seglar man mot mållinjen.)

10. Märken. Se anslagstavla eller kompletterande seglingsföreskrifter för enskilda tävlingar. Tisdagsseglingar, fasta sjömärken.

11. Starten. Enligt KSR regel 26. alternativt se anslagstavla eller kompletterande seglingsföreskrifter för enskilda tävlingar. Tisdagsseglingar, start linjen är en linje mellan den gulmarkerade bryggpålen på GKF.s bryggnock och den gulmarkerade stolpen på GREFABS brygga. Start grupp 1 startar klocka 18:55 (förberedelse signal 18:50), startgrupp 2 startar 19:00 och startgrupp 3 startar 19:05. Seglingarna i september 17:55, 18:00 respektive 18:05.

12. Mållinje. Se anslagstavla eller kompletterande seglingsföreskrifter för enskilda tävlingar. Tisdagsseglingar, Mållinjen är samma som startlinjen.

13. Alternativa straff. Enl. appendix P1 och P2. (Detta innebär att följebåtsbesättning eller medlem i seglings/protestkommittén som sett att en kanot inte tar ett straff (360 graders sväng) vid pumpning (regel 42) eller vid kontakt med märke snarast möjligt. Kan protestera mot kanoten genom att pekar på den med en gul flagga och möjligt anropa den med segel nummer.) Kompletterande Kanot regel. Kontakt med rorkultsförlängare räknas inte som kontakt med annan kanot.

14. Tidsbegränsning. Se anslagstavla eller kompletterande seglingsföreskrifter för enskilda tävlingar. Vi tisdagssegling tillämpas ett system med bankortning vid lättvind. När antingen Grönprick väst inseglingen till Fiskebäck eller Rödsvart  ”Ballongpricken” ost Eskilsholmen passerass av första båt i en klass vid eller efter klockan 20:00 (19:00 för seglingar i september) seglar man mot mållinjen. Följebåten visar flaga ”S” och tutar 2 gånger. Målgången sker vid mållinjen se punkt 12.

15. Protester och ansökningar om gottgörelse. Protest skall lämnas skriftligen till seglings/protestkommittén, blanketter finns i på anslagstavlan.

16. Poäng beräkning. Tisdagseglingar enl omvänt poäng för placering och + 0,25 poäng till vinnaren. Mästerskapsseglingar enligt lågpoängssystemet (KSR appendix A2) med den modifikationen att vinnaren får 0,75 poäng.

17. Säkerhet. Segelkanoter är att per definition att betrakta som jollar. D och Jakter har dock dispens från appendix S17.3 (att bära våt- eller torrdräkt då vattentemperaturen understiger + 14 grader C. ) Personlig flytutrustning(flytplagg) skall bäras från utsegling tills kanoten kommit tillbaks till land.

18. Besättning. Enligt kappseglingsprogram. Mästerskapseglingar endast rorsman ombord. Tisdagsseglingar får seglas med gast/ar ombord i C, D, E och Jakt klassen.

19. Utrustning och mätkontroller. Alla kappseglande kanoter skall kunna uppvisa giltigt mätbrev. Varje rorsman är skyldig att se till att kanoten överensstämmer med mätbrevet och kanot förbundets regel.

20. Priser. Enligt GKF traditioner.

21. Friskrivning från ansvar. Tävlande deltar i GKF.s arrangemang helt på egen risk. (Se regel 4 del 1 KSR) Vilken innebär att en rorsman ensam ansvarar för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta kappsegla.

22. Försäkring. Varje deltagande kanot skall vara ansvarsförsäkrad. Kanotförbundets licens ger ett utökat person olycksskydd, se information i licenshandlingarna.