Hoppa till innehåll

Segelkanotens historia

Kanotidrotten i Sverige kan räkna sina anor från omkring 1870 då en skotsk advokat vid namn Mac Gregor gjort färder i sin kanot ”Rob Roy” genom Sverige. Snarlika kanoter byggdes sedan i Sverige vilka bäst beskrivs som klink-byggda kajaker konstruerade att både paddlas och seglas. De var ca. 5 m långa ,1 m breda och hade 9 kvm loggertsegel på två master. För att kunna kappsegla skapades klasser med bestämda mått, de första klasserna hette IIIA och IIIB.

C-kanoten blev den direkta efterföljaren till de tidigare kanoterna med en längd på 5.20 m och bredd på 1.30 m bärandes 10 kvm segel fördelat på storsegel och mesan, s.k. kanotrigg: C-kanoten var utan jämförelse den största klassen på kappseglingsbanorna i landet under 50- och 60-talet och många av de moderna segeljollarna kommer ur kanotseglingen. T.ex. var Rickard Sarby, ett stort namn i kanotsammanhang och hans skapelse, Finn-jollen, är i själva verket en avkapad C-kanot.

Då intresset för kappsegling med kanot var stort även utomlands ledde utvecklingen till att den internationella kanoten, nu entypsklassen IC, tog över kappseglandet, med EM och VM. Kappseglarna inom kanotidrotten var långt före sin tid med IC-kanoten och dess föregångare.

Kanoter avsedda för långfärd och kappsegling vilka då kallades kanotkryssare indelades i konstruktionsklasser, där C-kanoten var minst. De större segelkanoter, D och E med upp 6 m längd, större segelyta och större vikt ansågs som verkligt bekväma långseglare för sin tid. De ännu något längre och större Kanotjakterna, var avsedda för familjesegling och blev aldrig en klass men bygger alla på kanotens grundidé.

När plywood kom till förändrades utseendet på de större kanoterna radikalt med skarpa slag, flat botten vilket gav möjlighet att plana. Sluprigg med högre master anammades. Dessa blev betydligt snabbare än de äldre dukade kanoterna, men mäter fortfarande in under samma klass. Under 70-talet skapades två entypsklasser för ungdomar, A- och B-kanoten.

Om du läser franska finns en del historia på Historique och några gamla bilder